لبخند تلخ ...!

لبخند تلخ ...!

آسمان ابري شد و ، باز من تنها شدم !


کوچه ها خالي شدند ، عابر شب ها شدم !


دل به ما نسپرده بود ، خوش خوشک باريده بود !


آسمان چشم من ، آه! بي پروا شدم !


در خيال باطل ام ، خلوت بانوي عشق !


آه ! رفتي از برم ! مرغ  بي آوا شدم !


در تنفس هاي باد ، عطر گيسوي تو باد !


لحظه اي لبخند تلخ ! شاعر رسوا شدم ! 


مي شتابد بر تنم ، بارش باران غم ! 


مي روم آهسته تر ، مرد بي معنا شدم !


ح ب 


توهم


25


شهريور


1394

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد