با ما ننشستي ...

با ما ننشستي ...

آتش به جانم و ، فنا شده ام !


اين همه مدهوش مانده اي که چه ؟


تعبير شعر بي صدا شده ام !


اي مه خاموش! مانده اي که چه ؟


بي سر و سامانم و، رها شده ام !


با تن بي هوش! مانده اي که چه؟


در خاک گورم و ، بي نوا شده ام!


از چه فراموش ! مانده اي که چه ؟


رفتي و ، سوي من نيامدي ؟


اين همه آغوش ، مانده اي که چه ؟


ح ب


توهم


12


شهريور


1394

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد