شعر اضداد...

شعر اضداد...

مي گريد درخت !


از سـرٌ انگشتانش ، 


دردِ تــلـخ !


بر اين صبح ِ نابجاي ! ؟


اين به راه مانده ،


درد ديگري ست ...


***


هر شاخ و برگ اش ،


راز  ِ هزار درد نا شکيب ! ؟


مي گريد هم چنان ... ! ؟


***


ترانه اي بخوان ! ، قصه اي بگو !


از جوانه ها ،


شور ِ آب ،


بر بال ِ رود .


آواز  ِ  خـوب ،


از آن چه بـود ... !!


***


آه !!


رنج ديگري به چَـشم مـن ! ؟


دستان ِ تـو را شکسته اند ؟


چـتر ِ کـدام بــاران ،


به دوش من ؟


آينه اي برابرت  ،


قهر ِ زمين را ببين ... !!  ؟؟
ح ب


توهم


7 بامداد


01


مهر


1394

برچسب ها :

شعر اضداد...,شعر
نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد