پايان قصه ...

پايان قصه ...

به کجا مي شتابي اي رفيق ؟


تا پايان قصه ، راهي نيست !


شتاب مکن !


انتهاي راه ، درّه اي ست ! ؟


***


اين درازناي بي شفق ،


ماه ِ کدام را ،


به اسارت ، گرفته است ؟


يادش بخير !!


ماه ي و ، شبي و ، پياله اي ،


سازي و ، آوازي و ، بهانه اي !


يادش بخير !!


***


راه وارِ کدام ستاره را ،


آغازي بدانم ،


براي صبح بهتري ؟


خورشيد کدام سپيده را ،


پروازي بنامم،


براي شام ديگري ؟


***


تا کجا مي دوي ؟


اين قصه خالي ست ! ؟


آخرش ،


دروغي بيش نيست !؟


اين ژرفناک ِ ديوخو ،


نام اش ، " زندگي "ست !!  ؟؟


***


مرا و تو را ،


چنان بلعيد ،


که يادگاري نمانٌد...


نـام آدمـي ،


به رفت از ياد ... ! ؟


 


ح ب


توهم


10دقيقه بامداد


اول


مهر


1394

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد