شـب ِ تـاريـک اضـداد

شـب ِ تـاريـک اضـداد

اين چشمان ِ بي دريـغ من اند ؟


کـه مي ميـرنـد ،


در شبِ تـاريک اضـداد ؟


اين اشک هاي سـپيد من اند


که مي ريـزند


ز تازيانه ي فـريـاد؟


***


آه !


اي نيامده از سفر :


غارت شده ايم ! !  ؟؟


شهر را ،


صاحب شده دشمن .


مي بارد،


خون ،


 از در و ديـوارِ وطــن...!؟


***


چه شب ها ،


که به راه ِ تـو نمانده ام


 بــيدار مـــن !


برادر زخمي مـن


تو از کدام زاه مي آيي ؟ !


        مــنتظرم . . . ! ! ؟ ؟


ح


          ب      17


         تو     04


       هم   93

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد