نشان سحر ...

نشان سحر ...

دل تنگ بودم !


صدا زدم ، 


مرا نشنيدي !؟


آه !!


آواز من ، 


مرده است  !


در قلب بي وفاي تو ! ؟


 بي سبب ،


فرياد مي کنم ! ؟ 


شب هم چنان ، 


مي دمد ،


بر مدار روز ! ؟


ياري ام کن اي ،


مانده از آخرين نيم روز !؟


شايد بدرخشد


نشان سحر ... !! ؟؟


ح ب 


توهم


14


آبان


1394

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد