راه نظر ...

راه نظر ...

ساز غزل نمي کني !  راه نظر نمي زني !


شهره ي شهر شاهدي ! راه سحر نمي زني ؟


ماه فتاده در برت ، شمس خداي اظهرت !


محو جمال و پيکرت ! باز خبر نمي زني !


هرشب و روز خسته ام ، از دل و دين شکسته ام !


شاعر چشم بسته ام ! از چه تبر نمي زني ؟ !


اي طپش و ترانه ام  ؟ ماه دل شبانه ام !


ناجي شهر و خانه ام ، راه گذر نمي زني ! ؟


من ضربان هستي ام ! شبنم ناب مستي ام !


عاشق مي پرستي ام ! ساز دگر نمي زني ! ؟ 


اي که به دل نشسته اي ، قلب مرا شکسته اي 


راه فرار بسته اي ! از چه نظر نمي زني ؟ !


خسته ي روز وشب منم ، درد نشسته بر تنم !


عاشق خاک ميهنم ، عزم سفر نمي زني !؟


ح ب


توهم


5


آذر


1394

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد