شعر رهايي ...! ؟

شعر رهايي ...! ؟

تا زورق خيال ، 


برق نگاه توست !


همواره راهي نيست...! ؟


 


در آسمان شب ،


تير پگاه توست !


چشم سپاهي نيست...! ؟


 


از پشت ميله ها ، 


جز سرب و حنجره !


اميد واهي نيست...! ؟


 


در ازدهام سرخ ، 


شليک بي امان !


فکر تباهي نيست...! ؟


 


تا مرگي از ستم ،


در کوچه هاي صبح !


پند و پناهي نيست...! ؟


 


تا روزي از پيمان ، 


با کودکان عشق !


راهي و آهي نيست...! ؟


ح ب 


توهم


8


آذر


1394

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد