آتش و فرياد...!

آتش و فرياد...!

حضور زخمي جنگل ، 


سکوت مرد مسافر !
به شانه هاي رفيقان ،


طناب سرد مجاور !


 


صداي جوخه آتش !


هجوم وحشي جابر !


 


به برف سرخ زمستان 


نشان مرغ مهاجر !


 


صداي تندر و فرياد 


حضور وحشت ظاهر


 


به روح سبز عزيزان 


که مرگ روبه حاضرح ب 


توهم


9


آذر


1394 


نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد