عاشقانه در باران ...

عاشقانه در باران ...

با من باش !


تا خنده ي گل هاي ياس !


تا رفع تشنگي باغ !؟ 


تا جريان مهر .


در شريان عشق ...


***


با من باش !


قلب گرم من ،


به آواز تو مي ثپد ...


***


با من باش !


اين خاک ،


هم چنان مي خواند ، 


فريادهاي گم شده را ... !؟


***


با من باش ! 


خراب توام !؟ 


چشمان تو ، 


فريباترين سحر زمان اند ... !


خواب را ، 


با ترنم آفتاب ، 


دل نواز مي کنند ...


***


با من باش !


جوي هاي شهر ، 


تشنه لبان اند... !؟


***


با من باش !


خنده ها ، 


نيامده ، مي مانند !؟ 


دردها ، 


ميان خاک ، 


پنهان اند ...!؟ 


***


بامن باش !


من ترانه مي خواهد دلم ،


" از صداي سخن عشق... "


در جسارت ساده ي مهر ، 


تا باغ هاي خشک رفاقت... !؟ 


***


با من باش !


بي تو هيچ ترينم 


تغزل باران ببار ...


خالي ست دلم امشب ،


عاشقانه مي خواهم ات ببار ...!؟


ح ب 


توهم


15 خرداد


1395

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد